ZAKRES USŁUG

Obszarem działalności kancelarii jest kompleksowa pomoc prawna obejmująca udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, organami  ścigania i organami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

– prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego,
– prawa karnego wykonawczego,
– prawa cywilnego,
– prawa rodzinnego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa administracyjnego,
– prawa gospodarczego